4, LYUBEN KARAVELOV STR.
1142 SOFIA
tel. +359 2 980 9401 – +359 2 987 6752
e-mail: office@maxsport-bg.com
contact: Sales Dept.